Her er tiltakene som skal hjelpe tørkerammede bønder

Artikkelen er over 1 år gammel

Landbruksdepartementet innfører i samarbeid med bondeorganisasjonene ytterligere tiltak for å avhjelpe bønder som er rammet av tørkekrisen.

DEL

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte tiltakene etter et møte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag ettermiddag.

Mens mange nyter Syden-temperaturene som har vært i Sør-Norge i sommer, gjør den verste tørken siden 1947 at bøndenes fôravlinger er langt under det normale.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sommer. Denne tørkesituasjonen har vært utfordrende for mange bønder, og spesielt for husdyrprodusentene, sa Dale.

Myndighetene har allerede innført flere tiltak, men ser seg nå nødt til å ta ytterligere grep.

– Nå står vi overfor en situasjon med værutsikter som tilsier at vi ikke kan håpe på ekstremt store tredjeavlinger, som normalt kunne berget situasjonen, sa Dale.

Punktene

Han lanserte 11 punkter som i første omgang skal bidra til å hjelpe bøndene. På sikt kan det også komme flere tiltak, men disse vil ta lengre tid til å utarbeide.

* Forskuddsutbetalingen for avlingsskade økes fra 50 til 70 prosent.

* Man vil prioritere rask behandling av søknader om avlingsskadeerstatning.

* Bønder vil få dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite. Dette vil gjøre det mulig med tilleggsfôring på beite samtidig som bonden kan motta beitetilskudd.

* Departementet planlegger å opprette nye, midlertidige, kontrollsteder av innføring av fôr. I dag er det kun Oslo og Borg havn som kan kontrollere fôret, og dermed må skipene med importfôr ofte seile omveier.

* Mattilsynet vil prioritere tilsyn av innførsel av fôr og omsetningen av dette. Kravene for import av høy og halm fra land utenfor EØS vil også bli vurdert.

* Økt bruk av halm til fôr.

* Mattilsynet vil behandle en søknad om å bruke matkorn som såkorn i 2019-sesongen.

* Det vil bli gitt dispensasjon for å beholde tilskudd til økologisk grønngjødslingsareal selv om arealet blir brukt til fôr eller beite.

* Det vil bli gitt dispensasjon til å høste areal med fangvekster og samtidig opprettholde tilskudd til fangvekster over Regionalt Miljøprogram.

* Departementet vil be Omsetningsrådet om å vurdere behovet for at Felleskjøpet (markedsregulator) bygger opp større såkornlager.

* Departementet vil sammen med jordbruksorganisasjonene gå gjennom hvordan avlingsskadeordningen dekker framtidige behov.

Artikkeltags