Gå til sidens hovedinnhold

Friluftsområde på Krokskogen er vernet

Artikkelen er over 4 år gammel

Et skogsområde på Krokskogen er vernet.

Regjeringen har vernet 18 skogområder i åtte fylker, og ett av dem er Krokskogen naturreservat i Ringerike og Hole.

Krokskogen naturreservat er en utvidelse av Merratjern og Søndagsbrenna naturreservat, som har vært vernet siden 1991. Reservatet ligger i Oslomarka og er mye brukt til friluftsliv.

Det nye vernearealet er privateid skog som er vernet gjennom en frivillig avtale. Interessen for frivillig skogvern har ifølge myndighetene økt de siste årene.

Stortinget har nylig vedtatt et mål om vern av ti prosent av skogarealet i Norge. Men målet er langsiktig, og vern av private skoger skal fremdeles være frivillig i all hovedsak.

Vernevedtaket innebærer at noe over tre prosent av den produktive skogen i landet nå er vernet.

Kommentarer til denne saken