Mange ristet på hodene da Stortinget vedtok at Ringeriksbanen skal gå over Åsa. Ifølge prosjektleder Nils Brandt er forslaget om å se på mulighetene for å legge også E16 om Åsa kommet fra Fylkesmannen i Buskerud.

Da vil veien legges på østsiden av Steinsfjorden fra Rørvik, om Åsa til Hvervenmoen. Strekningen skal ikke ha noen kryss og fartsgrense 100 kilometer i timen.

Alternativet kom så sent inn at Vegvesenet ikke har fått plassert traseen i terrenget, og hvor det bør bygges tunneler. Men planleggerne ser allerede nå at veien bør legges i tunnel forbi Sundvollen.

100 km/t

Det var Hole kommunestyre som fikk informasjon om veiplanene, som vil bli heftig diskutert de neste årene. Fire veikorridorer er aktuelle mellom Rørvik og Hønefoss:

  • Rød som vil gå omtrent i dagens trasé.
  • Grønn som vil gå over Bymoen til Styggdal.
  • Blå, en kombinasjon av rød og grønn.
  • Gul: Om Åsa.

Alternativene legger enten opp til fullverdig firefeltsvei med fartsgrense 100 kilometer i timen eller delvis redusert standard, en smal firefeltsvei, med 80 km/t.

Vik ut?

Et svært omfattende planarbeid, der alle konsekvenser skal vurderes, skal gjennomføres. Prosjektlederen spurte politikerne om enkelte alternativer kan tas ut allerede nå?

Flere har tatt til orde for at Vik må få tilbake fjorden. E16 er i dag en barriere, og Brandt ser at et planskilt kryss for en firefelts vei vil være et stort inngrep. Han er svært interessert i lokale innspill.

- Jo mer som kommer opp nå, jo bedre er det; det verste er om gode ideer ikke kommer opp, sa han.

Hole kommune har tidligere gått inn for undervannstunnel under konfliktområdet Kroksund. Nye krav har ført til at en slik tunnel må bygges i to løp og blir dyr, men alternativet er fortsatt med.

Nyveien skal delvis bompengefinansieres. Å kjøre hele strekningen kan koste 40 kroner i 15 år.

HVILKEN LØSNING FORETREKKER DU? Si din mening her