- Kulturplanen er for langsiktig

NÅ-KULTUR: Astrid Bjørnerud etterlyser strakstiltak for Jevnakerkulturen.

NÅ-KULTUR: Astrid Bjørnerud etterlyser strakstiltak for Jevnakerkulturen. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

- Vi trenger kulturløftet NÅ, sier Astrid Bjørnerud.

DEL

Bjørnerud mener den nye kulturplanen inneholder fra mange punkter som ikke lar seg gjøre over natten.

- Jevnaker trenger konkrete NÅ-planer, og i forslaget til kulturplan ligger det alt for mange ambisjoner som det tar tid å gjennomføre.

- Det kan ta veldig lang tid før vi har et kulturhus på Nesbakken. Derfor bør det jobbes mer på kort sikt for å få nye og samlende kulturtilbud for alle på plass, mener hun.

Bjørnerud er også opptatt av minoritetsgrupper, som ikke nevnes i særlig grad.

- Her må det satses bedre, mener hun, og det må satses på både voksne og barn. Folk med innvandrerbakgrunn trenger en grundigere rekrutteringsprosess enn at skolene informeres om at tilbud finnes. Og, når det gjelder psykisk utviklingshemmede, burde det satses interkommunalt for å komme igang. I Jevnaker er det så langt ingen tilbud som gir muligheter for å integrere alle. Så det må tenkes bredere og mer inkluderende, sier Bjørnerud,

Artikkeltags