Se hvem som fikk gaver under kveldens store gavedryss!

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I kveld er det delt ut mange store og små summer til lag og foreninger.

Her får du hele oversikten!

BAKGRUNN:

  I kveld deler Runar Krokvik & co ut millioner – men han har enda mer

Ringerikes Blad var selvfølgelig til stede under utdelingen, og kommer tilbake med stemningsrapport senere i kveld.

Prosjektgaver til forskjellige formål:

Veien Skolesjakk Innkjøp av sjakklokker 5.000
Hønefoss Sjakklubb 100 år 10.000
Ringerike Barne- og ungdomskor 45 år/Cd-innspilling 10.000
Ringerike Tensing 50 år/Festival 15.000
Ringerike Janitsjar PC og skanner 25.000
Fontenehuset Diverse utstyr 40.000
Decibel Transportabelt el-piano 20.000
Ringerike Quilteklubb Toalettmapper til Krisesenteret 20.000
Veme Sportsklubb Snøscooter med utstyr 265.000
Stiftelsen Randsfjordfestivalen Vannpark på Jevnaker 300.000
Venneforeningen Krokkleiva Kulturminne/turvei 500.000
Fossekallen IL Orientering O-kart Eikli-området 35.000
Hønefoss Hundeklubb Oppgradere treningslokale 55.000
Ringerike Svømmeklubb Svømmeskole og førstehjelp 100.000
IL Hole/Krokskogen Sykkelklubber Mountainbike og skicrossbane 150.000
Haug Bygdelag Nye vinduer/kledning/isolering Haugvang 800.000
Sokna Leirdueklubb ATV med henger 100.000
IL Holeværingen Beachhåndballbane/hinderløype 445.000
DNT Ringerike Gjenreising Hovinkoia på Holleia 250.000
DNT Ringerike Nybygg/restaurering Vikerkoia 350.000
Stiftelsen Ringerike Kultursenter Oppgradering sal-lys og galleri 1.500.000

Breddegaver til lag og foreninger:

     
Event 18   10 000
Hole Ungdomsfrivilligsentral kr 10 000
Hønefoss Speidergruppe kr 7 000
Kirkemoen Barnehage kr 4 000
Skogstjernen Familiebarnehage   3 000
Sokna Speidergruppe kr 7 000
Tyrifjord Speidertropp kr 7 000
Tyristrand Speidergruppe kr 7 000
Ungdomslaget Haab kr 4 000
Ungdomslaget Samhold kr 4 000
Veien skole sjakk klubb kr 5 000
Austjord Musikkorps kr 30 000
Busserullgjengen kr 30 000
Bønsnes Sommerfestival kr 8 000
Crescendo kr 4 000
Da Capo kr 5 000
Decibel kr 4 000
Eikli skolekorps kr 30 000
Hallingby Barnekor   4 000
Hallingby skolekorps kr 30 000
Hønefoss kirkekor   4 000
Hønefoss Storband kr 15 000
Kulturakademiet Sentrumskirken kr 5 000
Norderhov Barne- og ungdomskor   3 000
Ringerike Barne- og Ungdomskor kr 10 000
Ringerike Frimurerkor kr 2 000
Ringerike Mannskor kr 4 000
Ringerike Operakor kr 15 000
Ringerike Tensing kr 15 000
Ringerike Trekkspillklubb kr 15 000
Ringerike Veterankorps kr 10 000
Ringerike Vocalis kr 8 000
Ringkollen Janisjarm kr 25 000
Spellemannslaget Elvelangs kr 4 000
Sperillgruppa kr 4 000
Stranden musikkforening kr 10 000
Ullerål skoles musikkorps kr 30 000
Vang skoles Musikkorps kr 30 000
Veien og Helgerud skolekorps kr 30 000
Veme og Heradsbygda Sangkor kr 4 000
Badstugjengen kr 3 000
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn kr 7 000
Diabetesforbundet Ringerike kr 5 000
Dysleksi Ringerike   3 000
Epilepsiforeningen Ringerike og Omegn kr 5 000
HLF Ringerike og omegn kr 3 000
Hole Bygdekvinnelag kr 3 000
Hole Frivilligsentral kr 15 000
Hole Lions Club   4 000
Hole Sanitetsforening kr 4 000
Hole Sykehjems venner kr 5 000
Hval Senitetsfoening kr 4 000
Hønefoss og omegn Blindesaksforening kr 3 000
LHL Krødsherad kr 4 000
LHL Ringerike   4 000
Nes Helse og Trivsel kr 3 000
Nes omsorgssenters Venneforening kr 5 000
Norilco avd. Buskerud kr 3 000
Psoriasis og ekemforbundet Ringerike kr 3 000
Ringerike Blåkorsforening   3 000
Ringerike Frivilligsentral kr 30 000
Ringerike Lymfødemforening kr 4 000
Ringerike og Hole Revmatikerforening kr 4 000
Ringerike og Jevnaker astma og allergi   4 000
Ringerike og omegn Afasiforening kr 10 000
Ringerike og omegn Døveforening kr 3 000
Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund kr 4 000
Siri og Hennings Minnefond kr 10 000
Soknedalen Bygdekvinnelag kr 4 000
Soknatunet aktivitetssenter venneforening kr 5 000
Sorg og Omsorg Ringerike og Hole kr 3 000
Stiftelsen Fontenehuset kr 40 000
Venner av Hønefoss Sykehjem kr 5 000
Venner av Ringerike Sykehus kr 20 000
Viker Sanitetsforening kr 3 000
Viul sanitetsforening kr 3 000
Åsa Sanitetsforening kr 3 000
Fossekallen IL (orientering) kr 4 000
Fossekallen IL (ski) kr 5 000
Luke the Drifters Runningteam kr 5 000
Nes sti- og løypeforening kr 4 000
Nes Barneidrett kr 4 000
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening kr 2 000
Ringkollen Jibbers Brett- og freeskiklubb kr 10 000
Schjongsløpene kr 5 000
Sokna Jeger og fiskeforening   4 000
Sokna Leirdueklubb   4 000
Sokna Skytterlag kr 3 000
Sollihøgda Jeger og fiskeforening   3 000
Tranby I.L. kr 5 000
Tyristrand Skytterlag kr 2 000
Veme Sportsklubb   4 000
Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe kr 4 000
Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet kr 4 000
Glad-dansens venner Nes i Ådal kr 3 000
Haugvang Seniordans kr 3 000
Hobbyklubben for eldre Helsehuset kr 4 000
Hole Pensjonistforening kr 4 000
Hønefoss Pensjonistforening kr 5 000
Ingeniørvåpenets soldatforening kr 3 000
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter kr 4 000
Lunder Gamlehjems fond kr 4 000
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss kr 4 000
Ringerikes Sparebank Seniorklubb kr 4 000
Seniorklubben ved Ringerikskraft kr 4 000
Seniornett Hønefoss kr 7 000
Ullerål seniordans kr 3 000
Vegård Pensjonistforening kr 4 000
Ådal Pensjonistforening kr 5 000
Åsbygda og Viul Pensjonistforening kr 4 000
Barneforeningen Vi vil kr 5 000
Frikirkens Barnegospel kr 2 000
Frikirkes B-Tween kr 1 000
Frikirkens Juniorforening kr 1 000
Frikirkens Søndagsskole kr 1 000
Frikirkens Ungdomsgruppe FRIK kr 1 000
Haug Kirkeforening kr 2 000
Hval Kirkeforening kr 2 000
Joy-time kr 2 000
Kirkebladet for Norderhov Ask mfl kr 2 000
Lunder Menighet kr 2 000
Ringerike Kirkeakademi kr 3 000
Sentrumskirken Søndagsskole Kidzone kr 1 500
Sentrumkirken ungdom kr 1 500
Ullerål Kirkering kr 2 000
Veme Sokn kr 2 000
Folkedansklubben Kaval kr 2 000
Foreningen Kjerratmuseet kr 15 000
Foreningen Norden Ringerike   4 000
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb kr 2 000
Hageselskapet Hole og Ringerike kr 4 000
Haug Bygdelag kr 4 000
Heftet Ringerike kr 6 000
Hen Grendehus   4 000
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 kr 4 000
Hole Historielag kr 6 000
Hringariki Jernalderring   4 000
Human Etisk Forbund Ringerike Hole kr 3 000
Hønefoss Filatelistklubb kr 2 000
Hønefoss Hundeklubb   2 000
Hønefoss Sjakklubb kr 10 000
Hønefoss Trekkspillmuseum kr 10 000
Klokkergården Bokkafe kr 2 000
Kurdisk Kulturforening Ringerike kr 3 000
Langhusets Venner kr 3 000
Norsk Kartmuseums Venneforening kr 3 000
Norsk Retrieverklubb kr 2 000
Norsk roseforening kr 2 000
Ringerike Folkedansgruppe kr 2 000
RiHaTo pilgrimsfellesskapet   3 000
Ringerike Historielag kr 6 000
Ringerike Knivlag kr 2 000
Ringerike Modellflyklubb kr 3 000
Ringerike og omegn sikringsradio   4 000
Ringerike Quilteklubb kr 3 000
Ringerike Soppforening   2 000
Ringerike Soroptimistklubb kr 3 000
Ringerike Trekkhundklubb   5 000
Ringerikes Museum Venneforening kr 3 000
Skrubbheims Venner kr 2 000
Soknedalen lokalhistoriske forening kr 6 000
Stiftelsen Glatved Brygge   15 000
Tyristand Landsbyforening kr 4 000
Vegård venneforening kr 3 000
Øvre Ådal Historielag kr 6 000
3 x 5.000,- "surprise-sjekker"   15 000
Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags