Det er filmskaper Steinar Hybertsen og Ringerike Utvikling som i fellesskap har jobbet med det flerårige prosjektet med å filme kjente personer og begivenheter i Ringerikssamfunnet. Resultatet har blitt «Ringeriket», en filmserie i to deler.

Del én har tittelen «Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid». Den tar for seg regionens historie, med blikk mot framtiden. I del to er det kultur og idrett som har fått mer plass, med både et blikk på historien og det som preger regionen i dag.

Lørdag settes begge filmene opp i serie, og det blir servert lokale pølser i pausen.

Les også: