– Et enstemmig storting går nå inn for å gjennomføre full elavgift for kraft til datasentre som brukes til å utvinne kryptovaluta, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til E24.

Saken skal ut på høring, men Stortingets mål er at avgiften skal innføres fra 1. mars neste år, eller noe senere hvis regjeringen trenger mer tid.

Asheim tror ikke folket ønsker redusert elavgift til utvinning av kryptovaluta. Flere av partiene på Stortinget har omtalt slik utvinning som spekulativt og lite bærekraftig.

– Det er bred enighet, og det gjenspeiler nok noe av samfunnsdebatten. Det at industrien vår betaler lav elavgift har legitimitet i befolkningen, men dette har ikke samme legitimitet når det snakk om sløsing med strømmen, sier Asheim.

Han begrunner hvorfor han mener dette er sløsing slik:

– Globalt brukes strøm tilsvarende hele Irlands forbruk på kryptovaluta. Det å bruke så mye strøm på et slikt formål skaper ikke varige verdier, og det er ikke noe vi trenger.

BAKGRUNN: Kryptovault vil utvide med 11.000 computere: – Kan stoppes av økt elavgift