35 menn har søkt hjelp på krisesenteret i Hønefoss

For menn også: Miriam Rasch ved Krisesenteret i Hønefoss har hjulpet flere voldsutsatte menn de siste årene.

For menn også: Miriam Rasch ved Krisesenteret i Hønefoss har hjulpet flere voldsutsatte menn de siste årene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Menn blir også utsatt for vold i nære relasjoner. De sju som har bodd på det lokale krisesenteret, har hatt med seg fem barn.

DEL

– Vår erfaring er at det er mange menn som utsettes for vold i nære relasjoner, men at det er mye vanskeligere å be om hjelp av flere årsaker, sier Miriam Rasch ved Krisesenteret.

– Vi har en stor jobb å gjøre, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir i en pressemelding.

– Det er behov for bedre kunnskap om hvordan vold mot menn arter seg. En av grunnene til at få menn ber om hjelp, kan være at de ikke vet at det de opplever er vold, eller at de tror at de må være «barske» menn og finne seg i det. Det er på tide at menn får den støtten de trenger og har krav på, sier Trommald.

I forbindelse med den uoffisielle mannsdagen 19. november, sprer nå Krisesenteret og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) informasjon om menn som utsettes for vold.

– Like mange menn som kvinner

Krisesenteret i Hønefoss åpnet opp for voldsutsatte menn i 2010, og har i dag et fullverdig krisesentertilbud til utsatte menn.

– Per oktober i år har vi hatt 35 samtaler med menn som ikke bor på Krisesenteret. Det har vært sju menn boende og disse har hatt med seg fem barn, opplyser Rasch.

– Det er min påstand at det er like mange menn som kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner. Mennesker er mennesker og vi har alle vår «bagasje,» som påvirker vårt liv, handlingsmønster og syn på livet om hva som er bra og ikke bra.

– Når oppveksten ikke er bra, og barn ikke får den hjelpen de skal ha, utvikler vi oss ut fra det, med de konsekvenser det har for videre relasjoner og samliv.

På Krisesenteret i Hønefoss bor menn og kvinner i hver sin fløy, og det er påkrevd med adskilt oppholdsrom.

Stereotype forestillinger om hva vold er og hvem den rammer, kan gjøre det ekstra vanskelig for omgivelsene å se menn som utsettes for vold av noen som står dem nær.

Men studier viser ifølge Bufdir at mange menn utsettes for vold i nære relasjoner.

Ifølge direktoratet forteller én av fem at de har opplevd vold eller overgrep som barn. Omtrent 15 prosent oppgir at de har opplevd vold fra en partner som voksen. Det handler særlig om psykisk vold, men også fysisk vold.

– Det kan være menn som trues med at de ikke vil få se sine barn mer hvis de forlater en voldelig partner, som blir totalt fratatt råderetten over egen lønn eller som tvinges til seksuelle aktiviteter de ikke ønsker. Selv om volden menn og kvinner utsettes for i nære relasjoner har mange fellestrekk, kan volden arte seg litt forskjellig.

– Noen blir værende hos en partner som bruker vold fordi de frykter å aldri få se sine barn igjen hvis de bryter ut. Trusler om å nekte samvær med barn, kan være en form for psykisk vold, sier Trommald.

LES OGSÅ: – Vi kan ikke skyve dette fra oss selv om det er ubehagelig

Vil hjelpe flere

Bufdir har laget flere filmer om temaet, som vil bli publisert i sosiale medier helgen. Filmene skal bevisstgjøre menn på hva som er vold og hvordan de kan få hjelp.

– Vårt mål er å spre kunnskap om hvordan vold mot menn arter seg for å skape større bevissthet om dette både i befolkningen og i hjelpeapparatet. Hvis vi skal få flere menn til å søke hjelp eller være åpne om det de har opplevd, må de først bli klar over at deres erfaringer er å anse som vold. Å leve med vold, uansett hva slags vold det er snakk om, kan ha store helsemessige konsekvenser, sier Trommald.

LES OGSÅ: Gir pengegave til barna på Krisesenteret: – Å hjelpe disse barna er aller viktigst

Artikkeltags