Bjørg har ikke tro på reformen: – Det har blitt mindre nærpoliti

Tillitsvalgt Verner Svendsen mener nærpolitireformen har ført til færre, ikke flere politifolk ute i gatene.