Forsvarer i voldtektssaken: – Gjenstår det å se om det er grunnlag for tiltale

Alle de sju voldtektssiktede er løslatt.