25. februar i fjor satte en overgrepsdømt 58 år gammel mann seg ned ved kjøkkenbordet i et fellesområde i Ringerike fengsel. En nå 57 år gammel mann gikk til angrep og stakk 58-åringen i nakken med en kniv, og medfangen døde av skadene etter kort tid.

I januar i år ble 57-åringen dømt til lovens strengeste straff, forvaring i 21 år. Hhar anket denne dommen fordi han mener det ikke er grunnlag for forvaring.

Mannen sonet en fengselsstraff på 17 og et halvt år for å ha skutt og drept en vaktmester på Oppsal i 2014 da han drepte den overgrepsdømte 58-åringen.

LES OGSÅ: Dømt til forvaring i 21 år for drapet i Ringerike fengsel

Slipte smørkniv

I politiavhør etter fengselsdrapet har han forklart at han flere år tidligere hadde bestemt seg for å jakte på og drepe pedofile dersom han fikk muligheten til det.

Ringerike tingrett konkluderte i januar i fjor med at 57-åringen hadde planlagt drapet i to-tre uker, at han hadde markert datoen for drapet i kalenderen og hadde brukt natta før drapsdagen på å slipe smørkniven som ble brukt som drapsvåpen.

Tingretten begrunnet forvaringsdommen med at 57-åringen anses som spesielt farlig og at risikoen for nye alvorlige voldslovbrudd vurderes som svært stor. I tingrettens dom ble det også pekt på at mannen ikke viste tegn til å angre, men i stedet har uttrykt tilfredshet med drapet på medfangen.

Overgrepsdømt sju ganger

58-åringen som ble drept i fengselet, satt på det tidspunktet varetektsfengslet i påvente av at en overgrepssak skulle opp for retten. Mannen var tidligere domfelt sju ganger for overgrep mot mindreårige.

57-åringen har også forklart at han ønsket å drepe to andre personer i Ringerike fengsel, men de klarte å komme seg unna.

Det er kun satt av én dag til behandling av ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.