88-åring dømt og frikjent for vold med spett

Nabokrangel om veibruk ble voldelig. Det var en 88-åring mot tre «ungdommer» i 30-40-årsalderen.