– Min klient ønsker ikke å gi noen kommentar til dommen, sier Kopsengs forsvarer Johnny Veum til NTB.

Han sier at han skal gjennomgå dommen sammen med sin klient før det blir tatt stilling til om den skal ankes til Høyesterett.

Forvaringen Borgarting lagmannsrett dømte Kopseng til onsdag, har en minstetid på ti år.

Den tidligere TV-danseren, artisten og stripperen ble i lagmannsretten kjent skyldig i å ha voldtatt 16 kvinner og å ha forsøkt å voldta ytterligere én kvinne. Fra før var han dømt for to voldtekter.

Forgrep seg i Hønefoss

Kopseng var tiltalt blant annet for to hendelser på et hotell i Hønefoss høsten 2012.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan han forgrep seg på en kvinne mens hun sov på hotellet, og senere samme natt skal han ha forsøkt å lure i en annen kvinne rusmidler eller bedøvende midler for deretter å gjennomføre en voldtekt mens hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Dommen i lagmannsretten er en samledom for de 19 overgrepene.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at vi har fått medhold i vår påstand, og at retten har sett alvoret, grovheten og omfanget i denne saken, sier aktor Guro Hansson Bull til NTB.

– Det nytter å anmelde

Hun sier også at dommen viser at det nytter å anmelde voldtekt.

– Det er viktig å anmelde voldtekt så tidlig som mulig, men det er viktig at man uansett anmelder, sier Bull.

Hun sier at hun ikke er kjent med at det er gitt en så streng straff i andre voldtektssaker.

– Dette er et klart signal om hvor alvorlig denne saken er, sier Bull.

Gjentakelsesfare

Lagmannsretten mener det ikke er tilstrekkelig å dømme Kopseng til en tidsbegrenset straff. Han må dømmes til forvaring fordi gjentakelsesfaren er høy. Det vises blant annet til at tilstedeværelsen av både dyssosiale og psykopatiske trekk gjør ham lite tilgjengelig for behandling. Det vises også til at overgrepene er grove og at de er begått over en lang tidsperiode.

Kopseng har hele tiden nektet skyld etter tiltalen. I retten hevdet Kopsengs forsvarer, advokat Johnny Veum, at Kopseng kan ha blitt utsatt for en sammensvergelse fra forsmådde kvinner, at tiltalen er et resultat av svak politietterforskning og at påtalemyndigheten ikke ser objektivt på saken.(©NTB)

LES OGSÅ: Sakkyndige mener det er stor fare for at danser skal voldta igjen

Fakta

Dømt i 2013 for to voldtekter. Dommene er rettskraftige.

Dømt i 2015 til tolv års forvaring, med en minstetid på åtte år, i to andre og omfattende saker.

Danseren anket, og ankesakene kom samlet til behandling i Borgarting lagmannsrett siden 19. januar i år.

Tiltalen omfattet voldtekt av 16 kvinner, ett voldtektsforsøk og grov mishandling av en tidligere samboer. I tillegg er han rettskraftig dømt for ytterligere to voldtekter.

Juryen kjente ham 12. april skyldig på samtlige tiltalepunkter, inkludert mishandlingen og voldtektsforsøket.

Aktor, statsadvokat Guro Hansson Bull, har i lagmannsretten lagt ned påstand om 21 års forvaring. I Oslo tingrett la hun ned påstand om 15 års forvaring, med en minstetid på ti år.

Danseren er etter dommen i Borgarting lagmannsrett onsdag 25. april dømt til 21 års forvaring, med ti års minstetid for voldtekt og overgrep mot i alt 19 kvinner. (©NTB)