– Vi har ikke klart å identifisere offeret og må vente på svarene i obduksjonen for å bekrefte personens identitet, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB.

Han fikk torsdag medhold i fire ukers varetektsfengsling av mannen siktet for drap og likskjending, samt brev-, medie- og besøksforbud for hele perioden. Kraby ba også om fullstendig isolasjon i to uker, men fikk medhold i én uke.

– Isolasjonsbehovet kommer av at etterforskningen er i en tidlig fase og at politiet frykter bevisforspillelse, sier politiadvokaten.

Den siktede er den tidligere nynazisten John Edvin Lie (55), tidligere kjent som Johnny Olsen, som i 1981 ble dømt for Hadelandsdrapene på Lunner.

«Glem flere politiavhør»

Lie ankom Oslo tingrett i grå og slitte joggeklær. Han fremsto utmattet og var i store deler av fengslingsmøtet lite oppmerksom på det som foregikk rundt ham. Da både tingrettsdommer og mannens forsvarer spurte om han forsto kjennelsen, svarte Lie nei.

Men da Lie ble påminnet om brev- og besøksforbudet, festet han oppildnet blikket mot Kraby, hevet stemmen og ba politiadvokaten «glemme flere politiavhør».

Kraby selv tar tordenutspillet med knusende ro.

– Det er bare noe vi må forholde oss til, sier politiadvokaten etter fengslingsmøtet.

Erkjenner ikke straffskyld

Siktede forsvares av advokat Fridtjof Feydt. 55-åringen møtte med Benedikte Jamth, som er oppnevnt som hans forsvarer i Feydts fravær torsdag og fredag. Jamth sier til NTB at hennes klient nekter straffskyld og anker kjennelsen. Hun mener hans kriminelle bakgrunn ikke er relevant for saken.

Kraby poengterer imidlertid at politiet har et godt bevisgrunnlag og at det ikke bare er mannens nærhet til åstedet som var avgjørende for siktelsen.

– Vi har gjort tekniske funn som knytter den siktede til drapet. Vi etterlyser nå vitner til hendelsen og utelukker ikke at flere kan bli pågrepet, sier Kraby.

Forbrent lik

Onsdag 18. juli, cirka klokken 15, ble det funnet en død person i Maridalen. Den nå siktede mannen var rett i nærheten av funnstedet, og han ble onsdag ettermiddag pågrepet og siktet for likskjending, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

Brannvesenet fikk først melding om at det var skogbrann nordvest for Hammern og nær Ullevålseterveien i Maridalen. Da de kom fram, viste det seg at det var et telt som hadde brent.

Den døde ble funnet noen hundre meter fra brannstedet. Politiet vet foreløpig ikke om funnstedet også er drapsstedet.

På en pressebrifing senere på dagen opplyste politiet at siktelsen er utvidet og at mannen også er siktet for drap. Oslo tingrett ga politiet medhold i at fengslingsmøtet skulle holdes for lukkede dører. Jamth og hennes klient ønsket at fengslingsmøtet skulle holdes for åpne dører.

Hadelandsdrapene

Lie er bosatt i Oslo. Han er kjent av politiet fra før, blant annet for voldsepisoder, og ble dømt for dobbeltdrapet på Hadeland i 1981. Lie og fire andre, som alle var medlemmer av den nynazistiske gruppen Norges Germanske Armé, stjal våpen fra Heimevernet. I tillegg stjal de 50 kilo dynamitt i Mandal.

Det brøt imidlertid ut en krangel i gruppen da to av mennene, som ble lovet belønning for våpenranet, krevde pengene de mente de hadde rett på. I frykt for at de to mennene ville gå til politiet med opplysninger om våpenranet, orkestrerte Lie og to medsvorne det som senere ble kjent som Hadelandsdrapene.

Mennene ble skutt i nakken og senere skutt 29 ganger med maskinpistol. Lie ble dømt til 18 år i fengsel, men ble løslatt i 1993. De to andre ble dømt til henholdsvis 18 og 12 års fengsel.

Lie ble sist straffedømt i 2014, opplyser Kraby.

Fakta om Hadelandsdrapene

* 22. februar 1981 ble to menn fra Oslo drept på bru mellom Avalsjøen og Leirsjøen i Lunner kommune på Hadeland. Over 29 skudd ble avfyrt mot de to.

* 26. januar 1982 ble John Edvin Lie, som da het Johnny Olsen, dømt til 18 års fengsel for overlagt drap på de to. En annen ble dømt til 12 års fengsel. En tredje person som ikke var til stede ved drapene, fikk 18 års fengsel for psykisk medvirkning.

* De involverte var alle medlemmer av den nynazistiske gruppen Norges Germanske Armé. De fem unge mennene hadde stjålet våpen fra et av Heimevernets våpenlagre.

* Gruppens leder, mannen som ble dømt for psykisk medvirkning, beordret drapene fordi han fryktet at de to ville gå til politiet etter en krangel om betaling for våpentyveriet.

* To av de domfelte, deriblant Lie, ble løslatt på prøve i 1993. Den tredje sonet sju år av dommen.

* 18. juli 2018 ble en person funnet forbrent og død i Maridalen i Oslo. John Edvin Lie ble pågrepet i nærheten like etter og siktet for likskjending. Siktelsen ble dagen etter utvidet til å gjelde drap.

(NTB)