Tidligere i sommer ble kreps fanget og sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Men ifølge forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Sigrid Haande, var formålet med fisket ikke å ha prøvesvar klare til årets krepsesesong.

– Metodikk må utvikles først, og analysene som må gjøres er ganske omfattende. Arbeidet skal startes opp utover høsten, sier Haande.

LES OGSÅ: Krepsestart med en viss uro

Ingen grunn til bekymring nå

– Er det noen grunn til bekymring for å spise kreps?

– I 2011 ble 10 kreps målt med de metodene vi har nå. Da fant vi spor av algetoksiner, men veldig lave konsentrasjoner i kjøttet, sier forskeren.

Ut ifra de få analysene som er gjort vil hun si at faren ved å spise kreps fra Steinsfjorden er veldig liten.

– Det er ingen grunn til bekymring ut ifra det vi vet. Vi har ikke funnet noe som gir grunnlag for det, sier Haande.

– Så ille ut

Forskerne fant ut at man måtte spise flere kilo krepsekjøtt hver dag for å komme opp i nivåer som kunne være farlige. Selv om  algeoppblomstringen var svært synlig i vår, påpeker hun at dette har skjedd omtrent annethvert år de siste årene.

– Men det så fryktelig ille ut i år, er hun enig i.

– Når kan analysene av årets kreps være klare?

– To kolleger ved Veterinærinstituttet er i gang med å prøve ut metodikk. Vi har ikke så gode metoder i dag, og derfor er det viktig å bruke tid på å utvikle metoden, sier Sigrid Haande, uten å kunne gi noen dato for prøvesvar.

Resultatene av analysene av algetoksiner i kreps i 2011 ble ifølge henne formidlet til kommunene.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre med krepsen du får

Forskningsprosjekt

Steinsfjorden er med i et treårig forskningsprosjekt, som ble startet opp sist vår og skal utvikle overvåkingsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av edelkreps.

Forskerne vil også finne ut om algene og vannkvaliteten i Steinsfjorden kan påvirke krepsen negativt og om giftstoffene kan finnes i krepsen.

LES OGSÅ: Neppe rekordfangst av kreps i år