Kjell Sundøen, leder i Steinsfjorden fskerforening, har foretatt prøvefiske av kreps.

– Det er litt mindre kreps enn i fjor, opplyser han.

LES OGSÅ: Vil frede krepsen (for en stund)

Årets krepsefiske starter mandag 10. august og varer i en uke.

LES OGSÅ: Med Tyrifjorden som nærmeste nabo

Kraftig nedgang

Antallet edelkreps er blitt sterkt redusert siden toppårene på midten av 1960-tallet. I 1966 ble det fanget hele 40 tonn edelkreps i Norge, mot 10-12 tonn årlig nå, opplyser Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Spredning av signalkreps, som bærer sykdommen krepsepest, regnes i dag som den største trusselen. Dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil pesten forbli i vassdraget for godt.

Det er registrert totalt cirka 600 lokaliteter med edelkreps i Norge. Steinsfjorden er den aller viktigste av disse. Fangsten der utgjør nær 30 prosent av totalen i landet.

Advarer mot pest

Fylkesmannen i Oppland minner på sine nettsider om at krepsen er en truet art, og hovedtrusselen er smitte av krepsepest.

– Kommer det krepsepest i et vassdrag, utryddes krepsen. Vær derfor nøye med å desinfisere krepseutstyr som flyttes mellom vassdrag. Bruk aldri krepseåte fra andre vassdrag og oppbevar aldri kreps i et annet vassdrag enn der den er fanget, står det i meldingen fra fylkesmannen.