Barnehagen på krepsing: Sondre (5) slo kloa i hele fangsten

Svendsrud Natur- og Idrettsbarnehages «Storfoter» (de eldste barna) har gjort unna én av tre dager med krepsing.