De voksne i Svensrud natur- og idrettsbarnehage ønsker å videreføre krepsetradisjonen i Hole til den neste generasjon. Da må barna få være med på krepsefiske mens de er små, og i år var det avdeling Rådyrstien med barn i alderen tre til fem år som fikk krepse.

Vi møttes tidlig i barnehagen for å dra ut på fjorden med båten vår «ML Gjedda», og det var en spent gjeng som skulle krepse for aller første gang. Barna hjalp villige til med å dra opp teinene, og vi kunne til slutt telle 23 kreps i 10 teiner.

Men noen av dem var jo litt små, og det er viktig for de voksne at barna lærer seg tidlig om bærekraftig utvikling. Det skal være nok kreps til de som kommer etter oss også. Det vil si at kreps som er under minstemålet må vi slippe ut igjen.

Så vi målte alle og fant til slutt ut at vi hadde 17 kreps som holdt mål. Barna var storfornøyde med fangsten og nok en super dag i barnehagen.