Kopi av Hønefoss kirke brant også ned

Dagens Grymyr kirke er moderne - etter at den gamle brant ned.

Dagens Grymyr kirke er moderne - etter at den gamle brant ned. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

I dag står det en moderne kirke på Grymyr. Fredag var kirkens menn og kommunale planleggere på besøk fra Hønefoss.

DEL

Der fikk de servert nyttige erfaringer av Grymyr menighet i Gran.

I 1999 opplevde det lille bygdesamfunnet det samme som Hønefoss by tirsdag kveld. Den gamle kirken brant ned. En ny skulle reises.

- Vi brukte fire år på prosessen før vi kunne invitere biskopen til å innvie den nye kirken, sier kirkeverge Jon Skeie.

Kirke og kommune samarbeider og handler nå raskt for å komme igang med den lange og møysommelige prosessen det er å få en ny kirke på plass på branntomta.

- Selvsagt håper vi at det kan skje så raskt som mulig, og aller helst ville vi jo hatt en ny kirke der til jubileet i 2012, sier prost Jan Otto Myrseth.

Men det er mange oppgaver som må løses, oppgaver som kan ta tid.

Lik Hønefoss kirke

Grymyr gamle kirke var en kopi av Hønefoss gamle kirke da den ble reist i 1899. Både bilder og tegninger viser en nærmest identisk kirke. Nå er begge kirkene borte.

Grymyr Menighet hentet erfaring fra Såner kirke i Drøbak da de ga seg i kast med oppgaven å gjenreise kirken i 1999. Nå henter altså Hønefoss menighet erfaring fra Grymyr.

Det betyr imidlertid ikke at kirken i Hønefoss skal bygges i samme stil.

- Så langt i prosessen er vi ikke, og det er en prosess der hele menigheten skal få være med å bestemme, sier menighetsrådsleder Atle Olav Ljåstad.

Sammen med leder av felleskirkelig råd, Harald Kollstrøm, kommunalsjef Knut Helland, Arild Hungerholt, Harald Lillo-Pedersen og Olav Simon fra kommunen, kirkeverge Kjetil Gjærde og prost Jan Otto Myrseth, møtte han prosjekt- og byggeleder Ragnar Kjørven og kirkeverge Jon Skeie fredag.

- Vi har hatt en dialog om kirkegjenreising og hentet nyttige erfaringer, sa Ljåstad etter møtet.

Hadde folkemøter

Grymyr la stor vekt på å la menigheten få komme til ordet da kirken skulle gjenreises.

- Vi hadde mange folkemøte, både i forkant og under byggeprosessen, sier Skeie.

- Vi utlyste også en arkitektkonkurranse for å få fram gode forslag til utforming og innhold av kirken.

Kirken på Grymyr brant ned til grunnen 15. oktober 1999. Først i januar i 2000 forelå forsikringsoppgjøret.

- Vi bestemte oss for å ikke bruke mer enn forsikringspengene til et nytt kirkebygg, men fikk gaver og donasjoner i tillegg, som er brukt til utsmykning av kirken, sier Skeie.

Moderne kirke

I dag har Grymyr en helt moderne kirke, tegnet av arkitektfirmaet Lund Sveen.

- Folk i bygda er svært godt fornøyd med den nye kirken sin, sier Skeie, og de er fornøyd med at vi også har tatt med oss noe av den gamle kirken. Stener fra den ligger utenfor hvert eneste inngangsparti, slik at menigheten må gå på den gamle kirken for å komme inn i den nye.

Artikkeltags