Kooperativen får utsettelse

Kooperativen på nordsiden.

Kooperativen på nordsiden. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I formannskapsmøtet tirsdag kveld ble det vedtatt at inndragning av skjenkebevilling for Kooperativen gis oppsettende virkning inntil Fylkesmannen har behandlet klagesaken.

DEL

Vedtaket var enstemmig, og fulgte rådmannens anbefaling. Forutsetningen var at Kooperativen leverte inn en formell klage til Fylkesmannen innen 14. mars 2016.

Denne skal serveringsstedet ha sendt inn.

Bakgrunnen for saken er tre skjenkekontroller utført ved Kooperativen i desember i fjor, hvor kontrollørene rapporterte om flere brudd på alkoholloven.

I februar i år vedtok formannskapet å inndra skjenkebevillingen i ti dager, en straff som skulle iverksettes fra og med 17. mars, kun tre dager etter klagefristens utløp.

Styreleder i Kooperativen, Kjell-Eric Andersen, klaget på saksbehandlingen, og som tirsdagens møte skulle vise, vant han fram med en utsettelse på vedtaket, i påvente av Fylkesmannnens avgjørelse. Det er ikke kjent når denne vil bli klar.

Det har ikke lyktes Ringerikes Blad å få ytterligere kommentarer fra representanter i Formannskapet tirsdag kveld.

LES OGSÅ: Kooperativens «straff» er midlertidig utsatt

Artikkeltags