Krav på nesten 20 millioner kroner etter konkurs i byggefirma

Det er meldt 43 krav i konkursboet etter Nygaard bygg AS. Dette beløper seg totalt til 19,8 millioner kroner.