Lokal IT-bedrift er begjært tvangsavviklet

9. januar ble det avsagt kjennelse i Ringerike tingrett om tvangsavvikling i Embla Software Innovation AS i Hønefoss.