Ordfører Magnussen har vært klar på at han skal orientere partiet onsdag kveld, og først etter det vil innbyggerne for øvrig få vite hva han mener er best for Jevnakers framtid.

For halvannen uke siden understreket Olimb (tidligere Olsson, journ.anm.) at partiet ikke har tatt endelig standpunkt, og viste til morgendagens gruppemøte.

Toner flagg på Facebook

Det er i et innlegg på Facebook, både på sin egen profil og i gruppen «Du vet du er fra Jevnaker når...» at Olimb avslører sitt standpunkt. Utgangspunktet for innlegget er likevel debattkulturen. Hun skriver blant annet:

«... Jeg synes det er synd å lese hvordan debatten om kommunereformen har utviklet seg i blant annet sosiale medier. Jeg er i mot sammenslåing, men respekterer de som ønsker noe annet enn meg selv. (...) Jevnaker er et ste med rause innbyggere, vær rause mot hverandre også når debatten raser som værst! Jevnaker skal være et godt sted for alle, også etter at denne diskusjonen er over.»

Varaordføreren peker på at voksne bør ta avstand fra mobbing, uthenging og drittslenging, og mener å ha observert at det er «blitt «helt greit» å ta for seg de som ikke mener det samme som en selv, spesielt de som ønsker en sammenslåing».

Stadig flere tar standpunkt

Ringerikes Blad har tidligere etterlyst at sentrale politikere generelt og ordførerne spesielt flagger sitt syn før folket skal si sin mening gjennom folkeavstemningene i Ringerike og Jevnaker 30. mai.

I helgen gikk Ringerike-ordfører Kjell B. Hansen (Ap) ut med sitt syn: Han sier nei til sammenslåing. Det samme bekjentgjorde Hole-ordfører Per R. Berger (H) under forrige ukes folkemøte.

Ingen partier i Hole har flagget et positivt standpunkt, men flere er tydelige på at de er negative til en storkommune. I Jevnaker har Høyre stilt seg positive, men ellers er det lite entusiasme å spore i det politiske landskapet.

Flere enkeltpolitikere i Ringerike har stilt seg positive til sammenslåing, deriblant Jim Hagen Warp (Ap), Håkon Ohren (Ap) og Helge Stiksrud (Venstre).