Det kommer fram i kommuneproposisjonen, som legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett onsdag.

50 millioner kroner er allerede satt av til tilskudd til å ruste opp eller ferdigstille fylkesveier, bredbånd og andre digitaliseringsprosjekter for kommuner som fatter vedtak om kommunesammenslåing innen 1. juli i år.

Nå økes beløpet for 2017 med 100 millioner, til totalt 150 millioner kroner, opplyser Høyres kommunalpolitiske talsperson Ingjerd Schou til NTB.

– Kommuner som går sammen, får nå mulighet til for eksempel å ruste opp en vei som går imellom dem, eller bygge ut bredbånd dersom dekningen er dårlig i lokalsamfunnet, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad (Frp).

Mange har søkt

Kommunesammenslåing er én av regjeringens store reformprosjekter. I vår arrangerer en rekke kommuner folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser i prosessen med å vurdere sammenslåing.

Mange kommuner har allerede søkt om støtte i forbindelse med tilskuddsordningen som nå blir styrket.

Kommunaldepartementet har mottatt 36 søknader fra til sammen 95 kommuner. Total søknadssum er 222 millioner kroner til totalt 59 enkelttiltak.

Betinger sammenslåing

30. juni er fristen kommunene har til å komme fram til frivillige løsninger seg imellom om sammenslåing.

Søknader om støtte til å ferdigstille infrastruktur vil ikke bli behandlet før det er fattet formelle vedtak om sammenslåing, altså etter 1. juli. Prosjektene må også befinne seg fysisk i kommuner som slår seg sammen.

– De til sammen 150 millioner kronene som bevilges i år og neste år, kommer på toppen av allerede gunstige økonomiske ordninger for kommuner som slår seg sammen, sier André Skjelstad fra Venstre. (©NTB)

FÅ MED DEG DENNE: Alt du trenger å vite om kommunereformen