3.345 stemmer er avgitt ved valget. Det utgjør altså bare 13,5 prosent av de stemmeberettigede.

52,5 prosent av de som har stemt, har stemt ja, mens 46,3 har stemt nei. 1,2 prosent har avgitt blanke stemmer.

Veien er siste krets. Der ble det et veldig knept nei-flertall, med 228 som stemte nei og 225 som stemte ja. 1 har stemt blank.

I Ullerål har 332 stemt ja. 303 personer har stemt nei, mens 6 har stemt blankt.

I Vang har 324 stemt ja, og 152 stemmer nei. 8 har stemt blankt.

Grovtellinger viser at det er klart ja-flertall i Hønefoss-syd, med 242 stemmer. 132 har stemt nei, 8 har stemt blank.

Hallingby er det et klart nei-flertall med 127 stemmer. 76 sier ja og to har stemt blankt.

Grovtellingen på Sokna viste 99 nei-stemmer. 44 stemte ja til sammenslåing.

Nes i Ådal har 40 velgere stemt nei, mens 19 stemte ja.

Men i Kirkekretsen var det knapt ja-flertall med 107 mot 93. Fire har stemt blankt.

Også på Tyristrand sier folket et knapt ja. Grovtellingen viser 121 nei-stemmer og 144 ja-stemmer. Fire har stemt blankt.

I tillegg til kretsstemmene, ble det telt opp 100 fremmedstemmer. Av disse var det 51 stemmer for, 47 stemmer imot og 2 blanke. I tillegg var 20 forhåndsstemmer lagt til side og telt opp til slutt. Her var det 11 stemmer for og 9 stemmer imot.

Følg med på ringblad.no: Vi henter nå inn kommentarer fra politikerne!

SLIK GÅR DET I JEVNAKER: Et vanvittig nei-flertall

Det var ganske glissent i valglokalene på Kirkeskolen, da Ringerikes Blad var innom mandag ettermiddag. Mye av spenningen på valgdagen er knyttet opp til deltakelsen.

LES OGSÅ: Hva er stemmen din verdt?

Svært få ringerikinger valgte å forhåndsstemme.  Av 383 forhåndsstemmer, sa 52,3 prosent nei.

I Jevnaker har det vært et jevnt sig i valglokalene mandag, og det var også mange som forhåndsstemte. Hele 91,5 prosent av dem har stemt nei.

Saken oppdateres!