Stortingets behandling av kommune- og regionreformen følges med en viss spenning torsdag.

– Dette blir en historisk dag, uansett hva slags vedtak Stortinget kommer til å gjøre, sa Helge André Njåstad (Frp) som leder kommunalkomiteen da han la fram innstillingen torsdag formiddag.

Kommunalkomiteen på Stortinget har gått inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354. 11 av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Njåstad sa at dette er i tråd med ønsket om at reformen i hovedsak skal basere seg på frivillighet, men at tvang kan brukes dersom regionale hensyn krever det.

Avstemningen skal skje så snart debatten om både kommune- og regionreform er ferdig, inkludert en sak om nye oppgaver til kommunene.

Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen. Dermed ligger det an til at reformen vedtas med bare en stemmes overvekt.

Godskesen har også sagt hun vil stemme imot regionreformen, der hennes hjemfylke Aust-Agder foreslås sammenslått med Vest-Agder.

Aps Helga Pedersen påpekte i debatten at også fylkessammenslåingene i Nord og den nye regionen Viken mangler lokal støtte. (NTB)

LES MER OM VIKEN: Snart kan Buskerud være historie

Fakta

  • De fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V er enige om at 19 fylker skal erstattes med 11 nye regioner:
  • Telemark og Vestfold går sammen i én region.
  • Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.
  • Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.
  • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag.
  • Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.
  • Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag.
  • De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som i dag.
  • Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018. De øvrige endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020.