I alt 153 kommuner har per dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner, skriver Aftenposten. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.

Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.

Av disse 13 er det 10 som er utvetydig og klart imot en sammenslåing. De siste tre Skedsmo, Sørum og Vikna, er i utgangspunktet positive til sammenslåing, men ikke akkurat denne sammenslåingen.

Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.

Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020. Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing. Dersom enkelte kommuner ikke vil slå seg sammen, risikerer de å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.

LES OGSÅ: Ap-nei til ny runde i kommunereformen

Fakta

Disse kommunene blir slått sammen, ifølge Aftenposten.

Bindal i Nordland

Bindal – slås sammen med Vikna, Nærøy og Leka.

Vikna i Nord-Trøndelag

Vikna – slås sammen med Nærøy. Leka og Bindal.

Ørland i Sør-Trøndelag

Ørland – slås sammen med Bjugn.

Leikanger i Sogn og Fjordane

Leikanger – slås sammen med Balestrand og Sogndal.

Balestrand i Sogn og Fjordane

Balestrand – slås sammen med Sogndal og Leikanger.

Søgne i Vest-Agder

Søgne – slås sammen med Songdalen og Kristiansand.

Sørum i Akershus

Sørum – slås sammen med Fet og Skedsmo.

Fet i Akershus

Fet – slås sammen med Skedsmo og Sørum.

Eidsberg i Østfold

Eidsberg – slås sammen med Spydeberg, Askim og Hobøl.

Spydeberg i Østfold

Spydeberg – slås sammen med Eidsberg, Askim og Hobøl.

* Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020.

* Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing.

* Kommuner som ikke vil slå seg sammen, risikerer å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.

* Stortingets behandling skjer etter at regjeringen har lagt fram en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur for Stortinget våren 2017.

* Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020.

* Mandag 30. mai ble det holdt folkeavstemning i 47 kommuner. 10 kommuner har stemt for sammenslåing. 36 kommuner har stemt nei, mens resultatet i Vardø ikke er klart.

* Valgoppslutningen har variert fra under 20 prosent til opp mot 75 prosent av de stemmeberettigede i de folkeavstemningene som er gjennomført.

(Kilde: NTB, Distriktssenteret )