Magnussen bekjentgjorde sitt syn på et medlemsmøte i Jevnaker Arbeiderparti onsdag. Allerede under folkemøtet 20. april sa Magnussen at han ville bestemme seg 18. mai.

Det lyktes ikke Ringerikes Blad å få kontakt med Magnussen onsdag, men i 23-tiden la partiet ut en melding på Facebook.

Der skriver Magnussen blant annet:

«Jeg har kommet frem til at det beste for Jevnaker nå er å bestå som egen kommune. Det betyr i klartekst at jeg sier nei til kommunesammenslåing.»

Alle tre ordførerne sier nei

Magnussen inntar dermed samme standpunkt som kollegene i Ringerike og Hole. Sistnevnte, Per R. Berger (H), klargjorde at han står på partiprogrammet under et folkemøte i Hole i forrige uke, mens Kjell B. Hansen (Ap) kom med sitt syn i pinsehelgen.

Magnussen har tidligere vært temmelig tyst om sitt standpunkt, men la under folkemøtet i april fram en såkalt momentliste der han veide både for og imot.

Denne listen har han også tatt utgangspunkt i når han har begrunnet sitt synspunkt. I tillegg viser han til intensjonsplanen og boken «Folkestyre eller elitestyre», som Harald Antonsen (Sp) har omtalt i et leserinnlegg.

Dette er argumentene

Magnussen har oppsummert sin begrunnelse i fire punkter, som kort oppsummert er disse:

 1. Det er ikke sannsynliggjort at velferdstjenestene vil bli dårligere om man fortsetter som egen kommune.
 2. Kommunen handler også om identitet og hverdagsliv, og betydningen av dette er for lite vurdert.
 3. Enklere for politikere og ansatte å holde øye på helheten for utvikling i en mindre kommune, ifølge forskning.
 4. Det siste punktet trekker fram 10 av 21 momenter fra den omtalte listen:
 • Råderett over egen utvikling vil bli redusert med en storkommune.
 • Lokal identitet bevares best alene.
 • Frykt for at stedsutviklingen i Jevnaker stanser helt opp på grunn av behov i Hønefoss. Mener intensjonsplanen ikke er forpliktende nok på dette.
 • Det økonomiske handlingsrommet kan bli mindre.
 • Utvikling av tjenestene kan sikres gjennom blant annet interkommunalt samarbeid.
 • Effektivisering og økt eiendomsskatt vil bedre kapasitetssituasjonen innenfor tjenesteområder der dette er dårlig.
 • Påpeker at Jevnaker er bedre enn Ringerike og Hole på seks av 12 områder i kommunebarometeret, og har vedtatt et satsing på grunnskole, hvor kommunen scorer dårlig.
 • Nærhet til brukerne.
 • Håndteringen av flere komplekse oppgaver må sikres gjennom mer interkommunalt samarbeid.
 • Det samme gjelder spisskompetanse.

Hele listen, med Magnussens ord, kan ses på Facebook.

I helgen offentliggjorde også varaordfører Trine Lise Olimb sitt syn på sammenslåing. Også hun sier nei.

Dette sier andre politikere i Jevnaker

Ifølge tidligere artikler i Ringerikes Blad er dette holdningen til sentrale politikere i Jevnaker:

Geir Olsen (H): Ja

Are Granheim (Frp): Ja

Harald Antonsen (Sp): Nei

Bård Brørby (SV): Nei

Miriam Tessem Strøm (MDG): Nei

Rådmann May-Britt Nordli har vært tydelig på at hun er for sammenslåing.

LES OGSÅ: Bård Brørby (SV): – Kommunalsjef driver valgkamp for sammenslåing

Folkemøte i kveld

I kveld er det nytt folkemøte i Jevnaker.

På det første møtet var det en tydelig nei-stemning i den stappfulle salen. Kveldens møte holdes i Jevnakerhallen, så man får tro at ingen trenger å følge møtet fra et naborom.

For den som ikke har anledning til å møte, kan møtet sees direkte på ringblad.no.

LES LEDER ETTER DET FØRSTE FOLKEMØTET: Det blåser en nei-vind over Jevnaker