Det var under premieren til filmen «Ringeriket» at Jevnaker-rådmann May-Britt Nordli krydret sin takketale med å fremme en ny storkommune bestående av Ringerike, Hole og Jevnaker.

«Når administrasjonen i en kommune sier dette så sterkt, bør det veie tungt. De er tettest på hverdagen med å skape best mulig tjenester for innbyggerne», skriver Ringerikes Blad på lederplass i dag.

Hansen: – Pussighet og overtramp

Ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen (Ap) er ikke like begeistret for Nordlis utspill. Én ting er at han ikke er begeistret for timingen, men Hansen mener dessuten han har gått ut av rådmannsrollen og inn i en politikerrolle.

– Det er i beste fall en pussighet og i verste fall et overtramp. Pussig fordi rådmenn normalt er bevisst sin rolle som administrativ leder hvor politikken overlates til de som har den rollen på vegne av folket, skriver Hansen.

Hansen viser til at det er lagt opp et politisk løp med spørreunderskelser, folkeavstemning og til slutt politisk behandling i kommunestyrene.

«Mitt poenget er at valg kamp strengt tatt ikke er en rådmanns oppgave. Man kan etter dette stille spørsmål om hvor skillet mellom administrasjon og politikk går, skriver Hansen blant annet – og retter dette spørsmålet til de folkevalgte i Jevnaker.

«Jeg klarer nemlig ikke å forestille meg at rådmenn i Hole og Ringerike ville gått frem på denne måten. Ganske enkelt på grunn av både tydelighet og ryddighet mellom administrasjon og politikk», skriver Hansen.

Presenterer sin argumentasjon

Men rådmannen i Jevnaker, som også var svært tydelig på sitt standpunkt under folkemøtet 20. april, har ikke til hensikt å dempe sitt engasjement.

I dag presenterer Jevnaker kommune rådmannens grunner til å anbefale sammenslåing på sine nettsider. Dette skjer under tittelen «Identitet gir ikke kommunal velferd».

Tidligere har ordfører Lars Magnussen (Ap) presentert sin liste over for og imot kommunesammenslåing. Han har sagt at han ikke vil bestemme seg før 18. mai, dagen før et nytt folkemøte i Jevnaker.

Derfor gjør hun det

Nordli vil ikke gå i en diskusjon med Hansen, men hun sier gjerne hvorfor hun går ut med denne informasjonen som også er tilgjengelig på Jevnaker kommunes nettside.

– Jeg har fått tilbakemeldinger på at mange innbyggere synes det er vanskelig å sette seg inn i dette sakskomplekset. Her kan vi gi den mulighet til å få en oversikt hvor de så kan ta sin beslutning seinere. Dette er faglige vurderinger som det er min plikt som rådmann å få fram, sier hun.

Dette er rådmannens hovedargumenter:

  • Jevnaker kommunes virksomhet er ikke bærekraftig framover på grunn av kommunens størrelse, manglende økonomisk grunnlag og små fagmiljøer.
  • Jevnakers innbyggere vil få dårligere tjenester i framtida om Jevnaker står alene enn ved å gå sammen med Ringerike og Hole.
  • De daglige tjenestene som barnehage, skole, eldreomsorg og kulturtilbudet til barn og unge skal fortsatt gis der folk bor.
  • Jevnaker-identiteten blir ikke borte, men innbyggerne vil få en samhørighet og felles identitet med resten av ringeriksregionen i tillegg.
  • Det skal dannes en ny kommune bygd på det beste fra hver av kommunene.

Rådmannen bygger sin anbefaling på utredningsarbeidet som administrasjon og ansatte i alle de kommunene har gjort.

SVIMMEL? Få med deg denne: Alt du trenger å vite om kommunereformen

Se hele folkemøtet på Jevnaker i opptak:

Selve møtet begynner 6.20 ut i sendingen.