Hele 84,7 prosent av de som har stemt i Jevnaker, sier nei til å slå seg sammen med Ringerike og Hole.

I alt har 2.167 personer satt foten ned for statsråd Sanners kommunedrøm.

Bare 15,2 prosent har stemt ja, noe som tilsvarer 388 stemmer.

I tillegg har det vært avgitt fire blanke stemmer.

Valgdeltakelsen er på 46,3 prosent. I Jevnaker kunne også 16- og 17-åringer stemme.

Dette er tallene både for de som har stemt i Jevnakerhallen i dag, og de mange som hadde forhåndsstemt. Ringblad.no opplyste først at tallene over var uten forhåndsstemmene, men dette er altså totaltallene.

At det skulle bli klart neiflertall har vel de fleste vært forberedt på, og da forhåndsstemmene ble klare var det nok ingen som var i tvil lenger. Av de 669 som hadde forhåndsstemt, hadde hele 91,5 prosent stemt nei.

Dermed ble det største spenningsmomentet hvor stort neiflertallet ville bli - ved siden av oppslutningen.

I Ringerike går det mot et ja-flertall.

LES OGSÅ LEDER: Hva er stemmen din verdt?

I Jevnaker har alle partiene unntatt Frp sagt at det er folket som avgjør.

Følg med på ringblad.no: Vi henter nå inn kommentarer fra politikerne!