Blant dem over 70 år, sier hele 73 prosent at de vil stemme nei.

I denne aldersgruppen sier bare 15 prosent at de vil stemme ja til sammenslåing. Det er signifikant lavere enn i de andre aldersgruppene, slås det fast i rapporten som Sentio Research har utarbeidet.

De eldste er klart mer negativt innstilt.

43 prosent av alle de spurte oppgir at de er svært negative til sammenslåing med Ringerike og Hole. Blant de over 70, er over 60 prosent svært negative.

Svært få oppgir å være "svært positive" til sammenslåing (12 prosent).

Innbyggerundersøkelsen på Jevnaker

Totalt: 29 prosent ja, 64 prosent nei

Under 30 år: 37 prosent ja, 61 prosent nei

30-49 år: 32 prosent ja, 64 prosent nei

50-69: 28 prosent ja, 63 prosent nei

70 år og eldre: 15 prosent ja, 73 prosent nei

 

Forhåndsstemming

400 personer over 16 år er blitt spurt i innbyggerundersøkelsen på Jevnaker og feilmarginene varierer fra 2,9 prosentpoeng til 4,9 prosentpoeng, opplyser Sentio Research.

Den endelige folkeavstemmingen på Jevnaker er mandag 30. mai.

Men forhåndsstemmingen er i gang og Servicetorget opplyser at de holder åpent til kl 19 hver kveld til og med torsdag 26. mai.

Bare 29 prosent sier ja

29 prosent av de spurte vil stemme ja til at Jevnaker, Ringerike og Hole blir til én storkommune. Sju prosent svarer "vet ikke."

Dermed er det ikke uventet en nei-vind i hele kommunen. Også mange unge vil stemme nei, hele 61 prosent blant dem under 30 år.

I aldersgruppen 30-49 sier 64 prosent nei, og blant dem mellom 50 og 69 sier 63 prosent nei.

LES OGSÅ: Også Jevnaker-ordføreren sier NEI til storkommune

Viktigst for kvinnene

Den viser at kvinner opplever spørsmålet om sammenslåing som viktigere enn menn. Så er det også noen flere kvinner enn menn som vil si ja til storkommune.

"God kvalitet på de kommunale tjenestene" vurderes som viktigst, og "kostnadseffektiv kommunal drift" vurderes som minst viktig.

Kort avstand til helsetjenester er viktig for mange, og det samme er nærheten til barne- og ungdomsskole, pleie og omsorg i institusjon, barnehagetilbud og servicetorg/bibliotek.

Kort reisevei til barnevern og tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn og unge vurderes som noe mindre viktig.

Vil heller ha eiendomsskatt

Jevnaker kommune taper på det nye inntektssystemet, dersom det ikke blir sammenslåing med naboene. 34 prosent av alle de spurte mener sammenslåing derfor "er et alternativ." De eldste mener i særlig liten grad at det er et alternativ.

17 prosent av alle de spurte mener økt eiendomsskatt er det beste, mens 15 prosent vil heller redusere tilbudet til innbyggerne.

Blant dem som har vært innom Samfunnshuset i et ærend det siste året (63 prosent) er det færrest under 30 år. De er også den gruppen som synes det er minst viktig med kommunale arbeidsplasser her. Blant de eldste er det flere som mener dette er viktig.

LES OGSÅ: Sanner stoler på lokalpolitikerne når folket sier nei