Leder i Hole Høyre, Kristin Remme, skriver i en pressemelding at Svein Tore Bergestuen er ordstyrer under møte. Bergestuen er opprinnelig fra Jevnaker.

Innledere

Paul Chaffey, statssekretær for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Bjarne Jensen, professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark er innledere.

De vil legge fram synspunkter på kommunereformen sett fra sitt ståsted.

Panelet

I panelet sitter Christopher Wand, Liv Isabella Edvartsen Tangen, Torbjørn Røberg og Eirik Nørgaard.

De skal gjennom korte innlegg sette kommunereformen inn i den lokale sammenhengen.

Etter innleggene åpnes det for spørsmål fra de frammøtte, og dialog mellom innledere og panelet.

Målet

Videre skriver Remme at målet med møte er å gi innbyggerne i Hole kommune best mulig informasjon omkring kommunereformen.

Slik at innbyggerne kan ta et standpunkt om Hole skal bestå som en egen kommune, eller skal slå seg sammen med andre.

SVIMMEL? FÅ MED DEG DENNE: Alt du trenger å vite om kommunereformen