Hun vil anbefale, ikke overraskende, at Ringerike, Jevnaker og Hole slår seg sammen om kommunene ønsker det.

I begrunnelsen skriver Bjørnøy:

«Fylkesmannen er av den oppfatning at det arbeids godt mellom Ringerike, Hole og Jevnaker. Fylkesmannen mener at en ny, felles kommune av de tre kommunene er det alternativet som på best måte sikrer de fire hovedmålene i reformen. Ikke minst vil økonomien styrkes vesentlig i 20-årsperioden i forhold til å fortsette som egne kommuner. Det vises til beregningene fra KS. Om de tre kommunene velger å danne en ny kommune vil Fylkesmannen anbefale denne løsningen.»

Siden Jevnaker kommune i dag ligger i Oppland kommune har ikke Fylkesmannen i Buskerud spesielt vurdert denne.

Kartet er basert på tilbakemeldinger fra kommunene om arbeidet de har gjort med kommunereformen per midten av mars.

Fylkesmannens kart består ellers av disse kommunene:

  • Kongsberg, Flesberg og Rollag, alternativt Flesberg og Rollag
  • Hallingdals seks kommuner anbefales å slå seg sammen. Alternativer er Hol/Ål og Flå/Nes/Gol/Hemsedal
  • Midt-Buskerud: Modum, Sigdal og Krødsherad
  • Drammens-distriktet: En løsning der de fleste kommunene i området (Drammen, Øvre eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Hurum, Røyken og Sande) går sammen anbefales

Allerede i oktober i fjor tegnet NHO sitt nye Norges-kart. Der var de klare: Jevnaker, Ringerike og Hole bør bli én kommune.

Disse kommunene har som kjent utarbeidet en intensjonsplan, og i løpet av juni skal kommunene ha bestemt om de vil slå seg sammen eller ikke. Etterpå skal fylkesmannen gjøre en en endelig vurdering av kommunestyrevedtakene. Denne skal være klar til kommunaldepartementet innen 30. september.

Svimmel? Få med deg denne: Alt du trenger å vite om kommunereformen