- Vi skaffet oss dette systemet for drøyt to år siden, sier økonomisjef Torbjørn Hansen i Ringerike kommune.

- Systemet var ikke ferdig utviklet da vi tok det i bruk, og vi fikk veldig mye ekstraarbeid, forteller han.

Nå skal økonomisystemet fungere, men kommunene ønsker erstatning. Saken skal trolig opp i retten i løpet av våren.

- Vi har hatt økonomiske tap på grunn av dette systemet, og vil prøve om vi har rett på erstatning for dette, sier Hansen.

Hole kommune innførte systemet samtidig med Ringerike. Økonomisjef Elin Aasnes opplyser at man hittil ikke har blitt med på søksmålet mot EVRY.

- Vi følger med på hva som skjer i retten, sier hun, og utelukker ikke at Hole også kan vurdere å søke erstatning på et senere tidspunkt.