Nå får de trolig vannmålere likevel: – Dypt urettferdig at enslige skal betale like mye som familier

Styret i Tyristrand vannverk ber om forhandlinger om kommunal overtakelse. Da vil abonnentene bli nødt til å installere vannmålerne, som mange har kjempet imot.