I dag øker kloakkavgiften i Ringerike: Og dette er bare starten

Ringerike og Jevnaker kommuner øker kloakkavgiftene betydelig, mens Hole nøyer seg med mindre justeringer.