- Klienter kommer gråtende fra Nav

SPESIALIST PÅ TRYGDERETT: Hønefossadvokat Nils Klanderud har klienter over hele landet. Den andre part er som regel Nav.

SPESIALIST PÅ TRYGDERETT: Hønefossadvokat Nils Klanderud har klienter over hele landet. Den andre part er som regel Nav. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Advokat Nils Klanderud mener ventingen i Nav-systemet gjør at syke blir sykere.

DEL

- Nav skal hjelpe og veilede folk i en vanskelig situasjon. De har veilednings- og hjelpeplikt, men på de områdene strander det ofte. Nav oppleves mer som en motspiller enn en medspiller, hevder advokat Nils Klanderud, som er spesialist på trygderett.

Hønefoss-advokaten har klienter, som er Nav-brukere, fra Flekkefjord til Kirkenes. Etter juridikum var han i Trygderetten i Oslo i fem år. De siste 20 årene har han arbeidet med trygdesaker over det ganske land.

Klanderud mener at det finnes dyktige saksbehandlere i Nav, men at det også skorter på Nav-ansattes kunnskap om lovverket, og spesielt Forvaltningsloven.

- Mange saksbehandlere i Nav har ikke kjennskap til de mest sentrale bestemmelsene i loven. Mange tror for eksempel at advokaten må ha fullmakt for å få ut saksdokumenter. I Forvaltningsloven står det at prosessfullmektig ikke trenger dette.

LES OGSÅ: Nav: - En vanskelig dobbeltrolle

Fusjons-bom?

I 2006 slås Aetat og trygdeetaten sammen til Arbeids- og velferdsetaten. Nav blir det nye navnet. Kritikken og skepsisen har vært massiv. Klanderud er heller ikke begeistret.

- Det er en ekstremt stor byråkratisk organisasjon. Jeg tror ikke fusjonen var en vellykket operasjon. Det er ikke blitt bedre.

Advokaten mener at det er trygdesøkerne som sliter mest med Nav.

- Saksbehandlingstiden er lang. Det kan ta et halvt til ett år å få svar på søknad om uførepensjon. Det er altfor lang tid. Ventingen og opplevelsen av maktesløshet gjør at syke blir sykere.

Han mener informasjon ved avslag er mangelfull.

- Jeg synes trygdekontorene automatisk skulle opplyse om "fri rettshjelp" til dem som får avslag og som har den retten.

Dårlig service

- Mange har grått etter behandlingen de har fått hos Nav, forteller Klanderud, som selv opplever dårlig service når han kontakter forskjellige Nav-kontorer.

- Jeg kan ringe i 15-20 minutter før noen tar telefonen. Deretter blir en sendt fra den ene til den andre. De er også dårlige på å ringe tilbake når jeg ber om det. Jeg kan purre på et svar tre-fire ganger og når jeg først får et svar virker det som om svaret er tatt ut ifra løse luften.

Arbeidspress

Advokaten opplever at stadig flere klienter er psykisk syke. Han tror at et tøft arbeidsmarked er en viktig faktor.

- Det kreves stadig høyere kvalifikasjoner, og folk skal yte mer. Det stilles for store krav. De som ikke klarer å følge med faller gjennom og blir trygdesøker i stedet.

Tilfeldigheter

Advokaten mener at utfall av saksbehandlingen ofte avhenger av saksbehandler.

- Når jeg får dokumenter fra Nav ser jeg først på saksbehandlers navn, og da vet jeg ofte hva vedtaket blir. Nav-brukere bør få en fast saksbehandler å forholde seg til, og er brukeren misfornøyd bør de ha en automatisk rett til å bytte saksbehandler.

Overprøver fastleger

Klanderud hevder at leger får beskjed fra Nav om å få ned antall sykmeldinger.

- De skal legge listen høyere. I senere tid har Nav-leger oftere overprøvd legers vurderinger.

Han er ikke fremmed for at en del mennesker prøver å utnytte systemet.

- Det er helt klart noen som prøver på det, men det er klart flere som ikke får trygd de har rett til enn antall misbrukere.

Gir aldri opp

Mottoet til advokat Nils Klanderud er å aldri gi opp. Han mener at uføresaker burde løses i fylket, men tall viser at mange saker går helt til Trygderetten. I løpet av ett år havner 3.000-4.000 saker i Trygderetten.

- I Trygderetten sitter som regel to jurister og en lege. Når saken havner der kan en føle seg sikker på at det tas en riktig avgjørelse. De fleste trygdesaker stopper der.

Artikkeltags