Kommuneoverlege: – Mistenker en infeksjon med norovirus

– Situasjonen i dag ligner på den vi hadde i februar, forteller kommuneoverlege Karin Møller.

– Situasjonen i dag ligner på den vi hadde i februar, forteller kommuneoverlege Karin Møller. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ifølge kommuneoverlege Karin Møller er det mistanke om at noroviruset også denne gangen har forårsaket et utbrudd av omgangssyke blant gjester på Klækkken Hotell.

DEL

Klækken Hotell ble gjenåpnet 1. mars 2017 etter å ha vært stengt i fire døgn grunnet utbrudd av omgangssyke forårsaket av norovirus. I løpet av de siste dagene er det rapportert om nye sykdomstilfeller blant gjester ved hotellet

Det er ikke uvanlig at det kommer nye tilfeller etter større utbrudd med norovirus på overnattingssteder.

– Vi følger situasjonen nøye. Det er en utfordrende og vanskelig situasjon ikke minst for hotellets gjester og hotellets drift. Vi samarbeider tett med Folkehelseinstituttet, som er vår nasjonale rådgivingsinstans, samt med Mattilsynet og hotellet, forteller Karin Møller, kommuneoverlege i  Ringerike kommune i en pressemelding tirsdag kveld.

I samarbeid med hotellet og kommuneoverlegen gjennomfører Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse blant gjester som besøkte hotellet i februar, for å kartlegge utbruddets omfang. Denne undersøkelsen er fremdeles ikke avsluttet. Blant noen av gjestene i februar ble det påvist norovirus. For de som har blitt syke nå i mars er smittestoff ennå ikke avklart.

– Situasjonen i dag ligner på den vi hadde i februar. Vi mistenker at det er omgangssyke, dvs. en infeksjon med norovirus. Norovirus er en svært vanlig årsak til omgangssyke og det er svært smittsomt, sier Karin Møller. – Nytt sykdomsutbrudd på Klækken hotell

Sammen med hotellet gjennomgås deres rutiner for å forebygge smitte og det vurderes fortløpende behov for justering av iverksatte tiltak.

– Jeg oppfordrer de som har blitt rammet av omgangssyke til å få tatt en avføringsprøve slik at vi kan avgjøre om smittestoffet er det samme nå som tidligere, sier hun.

Folkehelseinsituttet har rapportert om generell høy aktivitet av magetarm-infeksjoner i vinter, herunder norovirus.

Lenke til brosjyre; https://www.fhi.no/publ/eldre/norovirusutbrudd---brosjyrer-oppdat/

Lenke til Smittevernveileder om norovirusinfeksjon: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/norovirusenteritt---veileder-for-he/

LES OGSÅ:

– Vi kjemper mot en usynlig fiende 

Artikkeltags