– Hadde vi gitt etter for elevenes krav hadde vi sendt potensielle drapsmaskiner ut i trafikken

Kjørelærer skremt over de unge: – Elevene konkurrerer om å ha færrest kjøretimer.