Dommen i Ringerike tingrett er avsagt etter tilståelsesdom.

I retten forklarte mannen, som er mellom 35 og 40 år gammel, at han i perioden 1. januar til 6. februar i år ga bort til sammen to gram kokain til to kamerater.

Kjøpte på fest

Videre tilsto han at han tidlig i februar var på en fest i Oslo der han kjøpte fire gram kokain av en for ham ukjent mann av utenlandsk opprinnelse.

Festen fortsatte neste dag hjemme hos Jevnaker-mannen, og i den forbindelse innrømmet han å ha brukt ett gram av kokainen som han hadde kjøpt i hovedstaden dagen før.

De siste tre grammene oppbevarte han i sitt hjem.

Tidligere straffet

Av dommen fremgår det at mannen er tidligere straffet for to tilfeller av voldskriminalitet. Han har også vært bøtelagt to ganger for narkotikalovbrudd.

Retten valgte å ta hensyn til mannens ønske om samfunnsstraff slik at han ikke skulle risikere å miste arbeidet sitt.

Fellesstraff

Straffen på 60 timer har en gjennomføringstid på 150 dager og er en fellesstraff som også inkluderer en domfellelse i mars i år for grovt uaktsomt grovt trygdebedrageri.