Nå kan endelig Jan Otto Myrseth bli biskop i Tunsberg: Er en av fem kandidater

Prosesjonen på vei ut: Sogneprest Tor Magnus Amble og domprost Jan Otto Myrseth i front foran prost emeritus Per Tore Meberg og kapellan Ola Bakken Erichsen.Nå kan Myrseth bli biskop i Tunsberg.

Prosesjonen på vei ut: Sogneprest Tor Magnus Amble og domprost Jan Otto Myrseth i front foran prost emeritus Per Tore Meberg og kapellan Ola Bakken Erichsen.Nå kan Myrseth bli biskop i Tunsberg. Foto:

Ved forrige bispeutnevnelse kom han helt til døra. Den gang var det Per Arne Dahl som kunne åpne den og tre inn som biskop. Men nå kan det være Jan Otto Myrseths tur.

DEL

Tirsdag offentliggjorde Tunsberg bispedømmeråd de fem nominerte kandidatene.

Ved siden av Myrseth skal Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin og Merete Thomassen konkurrere om menighetenes og biskopenes gunst.

Prost Jan Otto Myrseth i gamle Hønefoss kirke.

Prost Jan Otto Myrseth i gamle Hønefoss kirke. Foto:

Bispedømmerådet omtaler kandidatene slik.

– De nominerte har ulike styrker, men alle besitter den kompetansen vi søker og vil på ulike måter kunne fylle den utfordrende rollen som biskop.

LES OGSÅ: Per Arne Dahl slutter som biskop

Utadvendt og visjonær

Leder av bispedømmerådet, Lill Tone Grahl-Jacobsen sier at de har sett etter en utadvendt person med visjoner for kirken og som evner å bygge broer, inspirere og engasjere. Kirken er i endring og møter stadig nye og spennende utfordringer.

– Derfor har vi ønsket oss en faglig sterk leder med engasjement og kunnskap om både samfunnet og kirken. Det er også viktig at en biskop har god teologisk kompetanse, sier Grahl-Jacobsen.

Solid bakgrunn

Alle de fem kandidatene har solid bakgrunn for å kunne tiltre som biskop. Haga er i dag domprost i Tønsberg. Jepsen er domprost i Nidaros. Lewin er prost i Larvik, Thomassen er førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet. Myrseth er domprost i Bergen, men har også vært prost i Ringerike og arbeidet som lærer ved Menighetsfakultetet og ved Bibelskolen i Oslo.

Domprost Jan Otto Myrseth under innvielsen av nye Hønefoss kirke.

Domprost Jan Otto Myrseth under innvielsen av nye Hønefoss kirke. Foto:

Selv sier Myrseth om sitt kandidatur:

– Jeg har tro på at jeg kan ha noe å bidra med som biskop, med bakgrunn i løste lederutfordringer både som prost på Ringerike og som domprost i Bergen. Jeg tror jeg har gode forutsetninger for å lede og inspirere menigheter og medarbeidere og å være med på å ruste kirken i Tunsberg til å møte de utfordringer vi står foran de nærmeste årene.

Mer himmel på jord

Han sier også at han ønsker å følge visjonen «Mer himmel på jorda» og har tro på at kirken må være synlig, tydelig og tilgjengelig.

– Vi må øve oss i å invitere åpent og inkludere flest mulig i samtalen om denne visjonen og i fellesskapet som skal leve den ut, sier Myrseth.

Slik tilsettes biskopen

Tirsdag sendte kirkerådet brev til menigheter og stemmeberettigede i Tunsberg bispedømme om mulighet for supplerende nominasjon med frist 3. april. 4. april oppfordres de stemmeberettigede til å avgi sine stemmer med frist 3. mai. 4. mai offentliggjør kirkerådet resultatet av avstemningen.

Innen 23. mai skal Tunsberg bispedømme og alle biskopene gi uttalelse om hvem de gir sin støtte blant de tre som får størst tilslutning. 15. og 16. mai gjennomfører Kirkerådet intervjuer med de tre kandidatene. På møtet i Kirkerådet i Tønsberg 6.–8. juni blir ny biskop i Tunsberg tilsatt.

Artikkeltags