Kristina Suni, opprinnelig fra Sverige, rakk å øve inn Ådalssangen før hun spilte i kirkene i Ådal for første gang, opplyser kirkeverge Kjetil Gjærde.

Suni har studert på konservatoriet i Agder, og bodd mange år i Lofoten.

Hval, Viker og Nes menighet har til sammen cirka 3.500 innbyggere.

Sentrale oppgaver for organisten er å tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger, videreutvikle menighetenes satsing med musikkarbeid for barn og ungdom, bistå menighetens kor, og eventuelt band i samarbeid med frivillige medarbeidere, pluss å delta i skole-kirke-arbeid. Dette ifølge stillingsannonsen.

Nysgjerrig på programmet for kirkene i Ådal? Det finner du her.