- Vi har fått dokumentert veldig godt hvordan vi kan stoppe utslipp av sulfider, som er det som skaper vond lukt, sier Ove Bergersen. Han har arbeidet med et Trollmyra i miniatyr hos Jordforsk på Ås. Der har man eksperimentert med forskjellige toppdekker som skal sørge for at omgivelsene ikke blir plaget av vond lukt fra fyllinger.

- Vi har kommet fram til en miks som kan stoppe punktutslipp. Forsøk har vist at vi klarer å stoppe sulfidutslipp på få timer, forteller Bergersen.

Flere muligheter

Han opplyser at det er flere mulige toppdekker som kan brukes. Disse kan blant annet brukes nedi hull og sprekker, og tar unna svovellukta som stiger opp fra fyllingene.

- I arbeidet vårt har vi sett at sulfiden ofte kommer fra gipsplater og bygningsavfall. Hvis dette blir stående under vann over tid, utvikles det lukt. I laboratoriet har vi klart å produsere masse sulfid på rekordtid ved å sette slikt materiale under vann, sier Bergersen.

– Det er i hovedsak vannet som er det største problemet. I dag lages søppelfyllingene veldig tette, med grundig bunntetting. Særlig høsten 2000 fikk mange steder så mye nedbør at vannet ble stående lenge oppover i fyllingene, sier han.

Kompost

Bergersen mener imidlertid at det ikke er særlig store problemer knyttet til fyllinga på Trollmyra.

– Det har luktet lite fra deponiet, slik vi har opplevd det. Lukta som er plagsom på Trollmyra bærer mer preg av å være sur kompostlukt, sier han.

Bergersen kan fortelle at det også har vært forsket på virkningen av gassbrønner som «avfakles» ved at gassen brennes. Det har tidligere vært gjort også på Trollmyra, men gassen går nå til strømproduksjon ved en gassmotor.

- Vi har sett at det er noe mer lukt på steder hvor gassen hentes ut fra gassbrønner. Det er mulig at brenningen ikke fjerner svovellukten godt nok, sier han. Når det gjelder gassmotoren på Trollmyra, tør Bergersen ikke å uttale seg.

- Vi kjenner ikke til hva som kommer ut i eksosen fra motoren. Men det er utvilsomt bra for miljøet at gassen går til strømproduksjon, sier han.

Håper å fortsette

Bergersen håper å fortsette prosjektet, som han betegner som meget interessant.

- Vi har fortsatt ikke funnet svar på alt. Prosjektet ble noe amputert, konstaterer han. Fortsatt arbeides det med enkelte problemstillinger; blant annet forsøker man seg med såkalt «shredder-fluff» i toppdekket som skal fjerne lukt. Her er det snakk om metallholdig avfall som kvernes, for så å brukes i toppdekket. Dermed kan det bli snakk om en langt billigere løsning enn det man hittil har funnet.

- Vi har også søkt om å få starte et prosjekt som gjelder kompostering og ettermodning. Her har vi bedt HRA om å være med. I løpet av våren får vi svar på om dette blir noe av, sier Ove Bergersen ved Jordforsk.