Askilsrud er engasjert som advokat for Kristin Blystad-Collins og Jorunn Tollefsen.

- Slik jeg oppfatter saken, har det vært manglende opplysninger fra selgeren. Det er blitt fattet beslutninger under byggeprosessen som har hatt betydning for husleia uten at boligkjøperne har blitt orientert om dette. Det er ikke tvil om at dette har fått stor økonomisk betydning for en del kjøpere, sier Askilsrud.

Vil ha fakta

Det er nå viktig å få vite på hvilket tidspunkt det ble bestemt at fellesutgiftene skulle økes.

- Dette har de ikke vært i stand til å gi noe klart svar på ennå. Jeg vil ha alle fakta på bordet før jeg trekker en endelig konklusjon, sier advokaten.

- Hvor sterkt står en boligkjøper juridisk sett i en slik sak?

- Hvis det viser seg at de har blitt påført tap ved de beslutningene som er tatt, har de helt klart krav på erstatning. I verste fall kan det bli snakk om å fremme krav om å heve boligkjøpet. Men det kommer av på hvor stort et eventuelt tap blir, sier Askilsrud.