Jevnaker kan få både kunstisbane og energisentral som varmer opp flere av kommunens bygg på i et og samme prosjekt.

- Det fantastiske med dette prosjektet er at det kombinerer så mye. Vi kjenner til slike prosjekter fra store byer, men at vi kan få til dette på lille Jevnaker er utrolig. For å bruke et uttrykk som er blitt brukt før kan dette bli vår månelanding, sier Asbjørn Moen, teknisk sjef i Jevnaker kommune og henviser til regjeringens store prosjekt om CO2-rensing på Mongstad.

Skøyter og bandy

Prosjektet går ut på at skøytebanen ved Jevnaker stadion islegges slik at det kan gås skøyteløp der, også indre bane skal islegges og der kan det spilles bandy. I tilknytning til skøytebanen lages det en energisentral, like ved, som sørger for nok kuldeproduksjon slik at banen kan islegges. I denne prosessen dannes det overskuddsvarme og det er den kommunen ønsker å føre i rør og varme opp flere kommunale bygg.

LES OGSÅ: Klart for kunstisbane på Jevnaker

Varmen vil erstatte oljefyr i byggene og sannsynligvis redusere strømforbruket ganske mye. Tanken er at JIFs kunstgressbane, Jevnakerhallen, svømmehallen, Jevnaker skole og Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). Til JORS er det cirka 750 meter å grave, mens de andre bygningene ligger like ved skøytebanen.

Bergerbakken skole blir trolig utelatt fra planene.

Moen er veldig fornøyd med at energisentralen kan gi en mulighet til å redusere CO2-utslippene med cirka 800 tonn per år og at det også vil være mulig å spare på strømmen.

- Dette gir en mulighet for å oppnå flere av målene vi har satt i klimaplanen, legger han til. Moen mener prosjektet også vil gi et voldsomt løft for skøytemiljøet som er svært aktivt på Jevnaker.

- Vi tenker på å kalle opp skøytestadion etter den store skøyteløperen, Ivar Ballangrud, røper han.

LES OGSÅ: Får 2,6 millioner til kunstisbane

Politisk behandling

Et slikt anlegg vil koste en del penger. Det blir kalkulert med at selve banen vil koste cirka 9,5 millioner kroner og at energisentralen vil ligge på drøye 21 millioner kroner. Når man legger inn forventet prisstigning og en liten buffer kan prosjektet anslagsvis koste opp mot 38 millioner kroner. En god del støtte er lovet i form av tippemidler, regional støtte, mens Norges Idrettsforbund har kommet med gode signaler om at anlegget skal få 5 millioner kroner i støtte. Enova ønsker å støtte energisentraldelen. Også Sparebank1 Ringerike Hadeland har gitt positive signaler. Likevel regner Jevnaker kommune med å måtte bruke opptil 22 millioner kroner.

Selve driften av energisentralen er beregnet å gå med overskudd på cirka en million kroner i året. I morgen skal kommunestyret diskutere saken. Formannskapet har stilt seg positive til planen. Moen opplyser at man planlegger byggestart våren 2011 og at stadion trolig kan stå klart høsten 2012.