Frivilligsentralene står bak initiativet og har i år gått sammen om å samle inn gaver til barn og unge, som ikke får så mange pakker under juletreet.

Juletiden kan være vanskelig for flere enn man tror. I dag opplever barn og ungdom et stort forventningspress fra omgivelsene om klær, fritidsaktiviteter og utstyr.

Da er det tøft å være foreldre med begrensede ressurser, for eksempel aleneforsørgere med sosialstønad som eneste inntekt, og tøft å forklare fireåringen hvorfor familien ikke har så mye som naboen.

– Det er synd at lykke noen ganger blir assosiert med ting og kjøpekraft, påpeker Frivilligsentralene.

Det er andre året frivilligsentralene på Ringerike er med på denne aksjonen. Hva gir man? Noen kjøper og noen produserer. Alt er kjærkomment.

– Det eneste vi ber om er at gaven skal være ny og ubrukt.

Gaven kan leveres til nærmeste Frivilligsentral, som har gavelapper. På lappen skal det stå hva som er inne i gaven. Det hjelper sentralene å fordele gavene til barna.

Frist for innlevering er 12. desember.