Ringerikes Blad-redaktør Sissel om 175-årsjubileet: – En anledning til å knytte enda tettere bånd til leserne

Redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen er klar for å jubilere. Sammen med leserne. For i jubileumsåret vil hun at de skal løftes opp og fram. – Det er dem vi er til for, og det skal vi være i all uoverskuelig framtid.