Gå til sidens hovedinnhold

Ringerikes Blad presiserer og beklager

Artikkelen er over 4 år gammel

I en artikkel om tidligere ansatte ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS), publisert 5./6. september har det framkommet flere feil.

I saken skrev vi om rettsmeklingen mellom Jevnaker kommune og en av de tidligere ansatte, fra våren 2015.Vi presiserer at saken endte i et forlik, hvor kommunen trakk oppsigelsen og den ansatte sa opp selv. Hun fikk ikke jobben tilbake, slik vi kom i skade for å skrive.

Vi skrev i saken at en av arbeidstakerne jobbet deltid ved JORS siden høsten 2013. Ifølge kommunens registre var hun fra 2013 ansatt i full stilling. I tillegg har hun, slik vi skrev, hatt jobb hos biarbeidsgiver. Kommunen bestrider at arbeidstakeren ble nektet å bruke egenmelding ved JORS.

En av de andre tidligere ansatte hevdet at sykmelding under et svangerskap var bestridt av kommunen. Jevnaker kommune benekter dette, og opplyser at det har vært utbetalt lønn for alle sykmeldingsperioder, og det har verken blitt trukket eller blitt etterbetalt noe fra Jevnaker kommunes side. Avisen beklager at informasjon ikke ble kvalitetssikret.

Virksomhetsleder ved JORS ble i saken utsatt for kritikk. I saken skrev vi at virksomhetsleder takket nei til å kommentere kritikken. Det korrekte er at hun i henhold til kommunens retningslinjer ikke skal uttale seg i slike saker. Gitt at alle sakene er personalsaker, har verken kommune eller virksomhetsleder mulighet for å uttale seg offentlig. Tilsvarsmulighetene ble følgelig begrenset. Avisen satte dermed virksomhetsleder i en vanskelig situasjon, og navnet til virksomhetsleder burde vært utelatt i saken. Det beklager avisen at ikke ble gjort.

Omfanget av feil i saken har bidratt til at lesere kan ha fått et feil bilde av de faktiske forhold. Ringerikes Blad tar ansvar for dette, beklager og lærer.