Jobber etter stramt skjema

Anleggsleder Tor Bjørnsen i Hæhre, Gunnar Skjeseth innleid av Statens vegvesen som anleggsleder og Brynjar Thorsby, driftsleder i Hæhre entreprenør.

Anleggsleder Tor Bjørnsen i Hæhre, Gunnar Skjeseth innleid av Statens vegvesen som anleggsleder og Brynjar Thorsby, driftsleder i Hæhre entreprenør. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Mandag begynte Hæhre entreprenør arbeidet med å bygge den nye veistumpen mellom fylkesvei 155 og E16.

DEL

Veien skal være ferdig til 1. oktober. Mandag var folk fra Vikersundsfirmaet på plass i området for å rydde vegetasjon. Dette arbeidet tar cirka en ukes tid, forteller anleggsleder Tor Bjørnsen i Hæhre Entreprenør til Ringerikes Blad.

Tar vegetasjon

– Vi holder på med avskoging og tilrigging av utstyr ut denne uka. Det er stort sett kratt vi rydder, ikke så mye skog, forklarer han.

I neste uke blir det graving i området. Siste måneden i juli vil det pågå sprengningsarbeider.

– Det er 40.000 kubikk med fjell som skal sprenges ut. Vi kjører med full fart. Arbeidet vil pågå sju dager i uka. Vi starter klokken 07.00 og holder på til 20.00. Det haster med å bli ferdig men jeg tror ikke folk vil bli så berørt av dette, sier Bjørnsen.

Ligger foran skjema

Siden Statens vegvesen har gitt så stram tidsfrist, vanker det dagbøter om entreprenøren bruker mer tid. Og gir tilsvarende bonus om det blir ferdig før.

– Vi ligger faktisk 3–4 dager foran skjema. Om den blir ferdig før, tør jeg ikke love. Det er mye som skal gjøres og vi håper å bli ferdig så fort som mulig, sier Gunnar Skjeseth, innleid anleggsleder for Statens vegvesen.

Han betegner jobben som «ganske grei», men den korte byggetiden er utfordrende, påpeker han.

– Det er ganske mye fjell som skal sprenges og flyttes. Derfor må vi ha tungt og nok utstyr til å gjennomføre jobben.

– Veien vil dels gå i skjæring og dels i fylling i det skrå terrenget.

Av de 40.000 kubikkmeterne med fjell som sprenges, vil veien i seg selv ha behov for om lag halvparten av massene, forklarer Skjeseth.

– Resten legger vi igjen på en fylling litt lenger opp mot Sollihøgda, forklarer han.

Omdisponerer

Driftsleder i Hæhre, Brynjar Thorsby, forteller at de har måtte omdisponere sine ressurser for å få jobben gjort. Mannskaper er avsett fra prosjekter i Kristiansund og Larvik.

– Egentlig skulle en del vært på ferie nå men vi kaster oss rundt, sier Thorsby.

Skjeseth forteller at veien «nesten» går i flukt med den gamle anleggsveien, tidligere behørig omtalt i Ringerikes Blad.

– Vi bygger en standard vei dimensjonert for 50 km/t fartsgrense, ti meters bredde. Det er en helt grei vei, sier han.

Artikkeltags