Mer enn 6.000 elever fra hele landet har i høst deltatt i Leger Uten Grensers prosjekt om verdens glemte kriser.

Nå er finalistene kåret, og i Oppland fylke var det en gruppe i 9C ved Jevnaker skole som gikk av med seieren.

De har laget en avis og en facebookside om temaet barn med hiv.

– Det var både uventet og overraskende at vi vant, sier elevene litt beskjedent.

En glemt krise

Men de er også glade og litt stolte. Mest av alt er de opptatt av at flere skal få vite om temaet de har jobbet med.

Barn som blir smittet av hiv er en av de ti glemte krisene som Leger Uten Grenser vil sette søkelyset på.

– Vi tenkte at barn med hiv er et viktig tema som folk bør få vite mer om, sier Lina Helene Hølen.

Intervjuer og quiz

Elevene har blant annet intervjuet andre elever på skolen og laget en quiz.

Gjennom å jobbe med prosjektet har de fått ny kunnskap, og mye har gjort inntrykk på dem. Som at så mange som to av tre hivpositive barn ikke har tilgang til medisinene de trenger for å overleve. Og at halvparten av alle hivpositive barn dør før de fyller to år.

– Problemet er størst i Afrika, forteller Phillip Illes Finstad.

– Vi har lært hvordan man kan hjelpe barn med hiv, så de kan få et lengre og bedre liv, sier Kim-Erik Hofsmarken.

Kontaktlærer Britt Hille skryter av elevene.

– De har vært veldig engasjerte og jobbet godt, sier hun.

Har vært kreative

Leger uten grenser lot seg imponere av elevene på Jevnaker.

– De har tydelig bearbeidet innholdet, reflektert over problemstillingen og vært kreative i sine utførelser. Blant annet med fem på gata, quiz og reflekterte leserinnlegg, skriver Leger uten grenser.

– Det som skilte denne gruppen mest fra de andre, var at de har tatt steget litt lenger ved å også tilby innholdet i sin avis på Facebook – dermed har de nådd flere mennesker.

Landsvinner kåres tirsdag

Som fylkesvinner er elevene på Jevnaker skole også en av 16 finalister i den landsomfattende konkurransen. Norgesvinneren kåres i dag.

– Disse elevene har gjort en stor innsats for å spre ordet om de glemte krisene, sier Emilie Bergene, feltarbeider og prosjektkoordinator i Leger uten grenser.

Alle skolene som deltar har fått besøk av en feltarbeider fra Leger uten grenser.

– Våre feltarbeidere har besøkt skoler over hele Norge for å inspirere og fortelle om sine opplevelser fra sine oppdrag. Jeg er sikker på at møtet med ung, engasjert ungdom har inspirert dem også, sier Bergene.

Vinneren får pris

Av de 85 skolene som har deltatt i prosjektet, har 37 meldt på sine bidrag til Glemte kriser-konkurransen. Den nasjonale vinneren får Témoignageprisen 2015 og en dag i Oslo med Leger Uten Grenser.

Témoignage betyr å bære vitne om overgrep som rammer menneskene vi hjelper. Dette er en sentral del av Leger Uten Grensers arbeid, i tillegg til medisinsk nødhjelp.Derfor kaller vi dette for Témoignageprisen, sier Bergene.